Asaa Skytteforening

Nyt om coronavirus

Her kan du følge Asaa Skytteforenings udmeldinger ang. Coronavirus.

Du kan evt. kontakte os på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yderligere information