Asaa Skytteforening

Generalforsamling

 

Asaa Skytteforening afholder ordinær Generalforsamling

tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 1900 i ”Skyttehuset”.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 20. maj 2021.

Børn under 15 år har ikke stemmeret og skal derfor repræsenteres af en forælder.

 

Bookmark and Share

Yderligere information